KLUBBEN | Vedtægter | Truppen

The Ancient Yardbird Club

Velkommen til den officielle hjemmeside for The Ancient Yardbird Club. Du kan her følge the yardbirds i deres kamp mod dobbelbogey'er og i deres indbyrdes kamp om Order of Merit...

God fornøjelse!

President of
The Ancient Yardbird Club

Formål

§1 The Ancient Yardbird Club afholdte stiftende generalforsamling februar 2003. På daværende tid bestod the yardbirds af Peter Rüdiger Smith og Nikolaj Pedersen, bedre kendt som Slicing Smith og Slammin' Barney. The Ancient Yardbird Club har til formål at afvikle et mesterskab for the yardbirds, løbende over hele året. Alt sammen under hensyntagen til golfspillets noble facetter og etikette.  

Spillebestemmelser

§2 Der spilles efter de fastsatte regler i "spillebestemmelser".
§3 Der skal spilles 18 huller.
stk1 Med mindre afbrydelse af runden skyldes en af nævnte årsager: Sygdom, Banen. er uegnet for spil, Vejrforhold der gør gennemførelsen af runden umulig.
stk2 En Yardbird match er kun tællende hvis 3/5 af klubbens medlemmer stiller op.
stk3 Andre årsager accepteres ikke og medfører strafpoint og eventuelt karantæne.

Optagelse

§4 Medlemskab af YC kræver et gyldigt DGU handicap.
§5 Medlemskab af YC forudsætter at man er aktivt medlem af Simons Golf Club.
§6 For at blive medlem kræves en godkendelse fra præsidenten se §12.
§7 Efter godkendelsen fra præsidenten , jf §6 opnår medlemmet status af prospekt.
§8 Præsidenten bestemmer hvornår et prospekt opnår status af medlem.

Præsidentens beføjelser

§9 Præsidenten kan til enhver tid ekskludere et medlem der ikke overholder bestemmelserne, se særlige regler for etikette §§ 17-20.
§10 Præsidenten kan ikke uden kvalificeret flertal ændre i spillebestemmelserne se §2.
§11 Præsidenten kan indkalde til generalforsamling med 14 dages varsel.
§12 Præsidenten kan optage prospekt uden dette behøves forlagt for medlemmerne.
§13 Præsidenten har en aldersgrænse på 85år.

Medlems rettigheder

§14 For at blive medlem findes ingen aldersgrænser, det er dog en klub for gentlemen.
§15 Et medlem har ret til fuld spilletilladelse i tællende matcher.
§16 Et medlem har ret til ordet på generalforsamling.
§17 Et medlem har stemmeret ved ændring af spillebestemmelserne se § 2.

Etikette

§18 Simons Golf Clubs gældende etikette regler skal altid overholdes.
§19 Passende dresscode skal overholdes (desuden skal man møde op nybarberet ellers modtager man 2 strafslag).
§20 Et medlem skal udvise gentlemans adfærd på banen, samt følge de anvisninger der bliver givet af starter Bent.
§21 Overholdes etikette regler ikke kan det medføre eksklusion jf §9.
 

GOLFENS MEKKA