FACILITETER | Vand/Varme | Elevator | Affald | TV/Internet/Telefoni | Gård | Cykler/Barnevogn | Garage

FACILITETER

På denne side kan du læse lidt om ejendommens faciliteter og reglerne omkring brugen heraf. For en udførlig beskrivelse henvises til vores husorden.

Vand/Varme

For vandrør i lejlighederne gælder det, at foreningen er ansvarlig for forsyningsrør (lodrette rør), mens ejerne selv er ansvarlige for grenrør. Ved VVS-arbejde, som indebærer lukning af vand, kontaktes viceværten. Såfremt der ikke kan laves en aftale om lukningen med viceværten, benyttes ejendommens VVS-montør. Dette gælder både koldt og varmt brugsvand samt varme til radiatorerne.

Elevator

Elevatorerne er kun beregnet til persontransport, de må ikke benyttes til flytning af møbler og lignende. Der må ikke ryges i elevatorerne pga. brandfare. Elevatorerne serviceres kun på hverdage inden for almindelig arbejdstid. Fejl rapporteres til den ansvarlige fra bestyrelsen. Kun ved nødopkald kan der tilkaldes på andre tidspunkter.

Affald

Almindeligt dagligt affald lægges i containerne, der står i gården under taget. Affaldet skal sorteres iht. mærkningen over de enkelte containere. Batterier kan lægges i batteristanderen Glas og flasker smides i de offentlige flaskecontainere eller afleveres på genbrugsstation.

Storskrald Ejendommen har ingen fast storskraldordning. Storskrald (mikroovne, gamle stole, lamper borde, reoler, etc.) skal den enkelte beboer selv fragte til en genbrugsstation. Storskrald må ikke stilles ved siden af containerne, da R98 ikke tager det med.

Der henvises til Kulbanevej Genbrugsstation, Kulbanevej 4, Valby som modtager alle former for affald undtagen alm. dagrenovation. Åbningstiden er mandag til fredag kl. 13 – 18 og lørdag-søndag kl. 10-17

TV/Internet/Telefoni

Vi forsynes med TV og radio signaler fra TDC Kabel TV og har en kollektiv Fuld pakke ordning. Der er ikke mulighed for individuelle pakker. Driftsforstyrrelser henvises til viceværten.

I ejendommen er der etableret et PDS-netværk til hver lejlighed, som p.t. forsynes af Dansk Net A/S, med Internet. Der er også mulighed for at abonnere på Flatrate telefoni (fast pris pr. md. for ubegrænset samtale til alle fastnet numre i Danmark) ligeledes via Dansk Net A/S. Dansk Net A/S kan kontaktes på 46 90 88 88 eller info@dansknet.dk. For nærmere info se http://www.dansknet.dk

Gård

Ejerforeningen opsætter borde og stole hvert forår. Efter brug henstilles disse på de faste pladser igen i rengjort stand. Ved rygning skal aske og skodder fjernes. Sandkassen dækkes til og evt. spildt sand fejes op med kosten. Døre til legehuset lukkes. Legetøj mv. placeres i sandkassen under låget eller i legehuset

Cykler/Barnevogn

Cykler kan stilles enten i cykelstativerne i gården eller i cykelkælderen (kælderen foretrækkes). Cykler må ikke stilles i opgangene. Der må ikke stilles cykler op ad hækkene foran huset, idet viceværten er nødt til at fjerne dem for at kunne rengøre foran huset mod ekstra betaling. Vi mærker cyklerne, for at gamle cykler ikke skal hobe sig op på ejendommen. Mærker fås ved at lægge en seddel med Navn og Lejlighedsnummer, i postkassen, i gården. Øvrige former for transportmidler må ikke parkeres på fællesarealerne, her henvise til leje af garage.

Barnevogne må stilles i opgangen under trappen. Der opkræves et månedligt beløb sammen med fællesudgifterne (for tiden 25 kr. pr. barnevogn) til dækning af vask under barnevogn samt diverse vedligehold af væg og paneler under trappen. Barnevognen skal være mærket med lejlighedsnummer. Lejlighedsnummer samt regler udleveres ved henvendelse til den ansvarlige fra bestyrelsen. Viceværten vasker under vognene. Der henstilles til at træværk og vægge skånes mest muligt.

Garage

Ejerforeningen ejer garagerne på nær 2 af dem. Garagerne udlejes ved henvendelse til administrator for 600,- om måneden. Der kan være venteliste. Der kan forekomme udlejning til anden side end beboere, men er der beboere der ønsker en garage, vil bestyrelsen fra gang til gang vurdere om vi siger en ekstern lejer op eller blot henviser til ventelisten.
 

EJERFORENINGEN COJA | NORDRE FASANVEJ 37 - 39 | 2000 FREDERIKSBERG